Zene-Csoda-Vár

Tájékoztató a Zene-Csoda-Vár foglalkozásról

A Zene-Csoda-Vár foglalkozás a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Continuo-Gödöllő Alapítványának fenntartásával és támogatásával működő, óvodás korosztályt megszólító, játékos-kreatív-zenei képességfejlesztő és tehetséggondozó program, amit betöltött négy éves kortól ajánlunk.

A foglalkozások heti egy alkalommal, 45 percben zajlanak. A gyerekeknek A/4-es nagyságú, sima lapú füzetre és jó minőségű színes ceruzákra lesz szüksége.

A foglalkozásokon a gyermekek önállóan vesznek részt, viszont a szülőknek évente egy alkalommal lehetőségük van megtekinteni gyermeküket, többnyire a tanítási év utolsó foglalkozásán.

Beíratkozni jelentkezési lapon lehet szeptember 20-ig, amit az óvodákban és a zeneiskola portáján is kérhetnek. Felvételi meghallgatást nem tartunk. A csoportbeosztásokról és a pontos kezdésről a foglalkozásvezető pedagógusok adnak konkrét és részletes információkat e-mailben, szeptember 21-e után.
A foglalkozások várható kezdési ideje: október eleje.

1. 2022/23 tanévben induló Zene-Csoda-Vár csoportok:

Zene-Csoda-Vár időpontok és foglalkozásvezető pedagógusok a F. Chopin Zenei AMI-ban, a Gödöllői Óvoda tagintézményeiben és a Premontrei Kikelet Óvodában a 2022/23. tanévben. 

Benedek Krisztina Mária:
Chopin Zenei AMI: tavalyiak: Csütörtök: 16.30-17.15, újak: 17.15-18.00

Benderné Jelinek Eszter:
Mosolygó Tagóvoda: Csütörtök 16.00-16.45

Juhász Lilla Bella:
Fenyőliget Tagóvoda: Kedd: 14.45-15.30
Mesék Háza Tagóvoda: Kedd: 16.00-16.45

Zöld Tagóvoda: Szerda 15.15-16.00

Klimászné Varga Zsófia:
Kastélykert Tagóvoda:Szerda 15.15-16.00
Palotakert Tagóvoda: Kedd: 15.15-16.00

Szőllősy Borbála:
Premontrei Kikelet Óvoda: Péntek délelőtt
A Kikelet Óvoda a Premontrei rend igazgatása alá került, de engedéllyel tovább folytatódik ott is a ZeneCsodaVár. 

2. A tandíj befizetésével kapcsolatos tudnivalók:

A foglalkozások szülők/gondviselők által fizetendő tandíja félévenként 12.000.-Ft, melyet a Continuo-Gödöllő Alapítvány számlájára – a gyermek nevének feltüntetésével, „Zene-Csoda-Vár” megjegyzéssel – utalhatnak át.

Számlaszám:12021006-00116678-00100008 (Raiffeisen Bank)
Készpénzes befizetésre a zeneiskola titkárságán van lehetőség Badinszky Katalinnál.
A tandíj fizetési határideje: 1. félév: október 31., 2. félév: március 31.

Aki eddig az időpontig nem rendezi a befizetést, azt a továbbiakban sajnos nem tudjuk fogadni foglalkozásainkon.

A gyermek esetleges kimaradása esetén a Continuo-Gödöllő Alapítványnak nem áll módjában a befizetett tandíjat visszatéríteni.

3. Ismertető a Zene-Csoda-Vár történetéről, személyiségformáló erejéről, módszertani felépítéséről, transzferhatásairól, valamint a szakmai eredményekről:

Iskolánkban 1982-ben Ferenczi Anna (jelenleg nyugalmazott igazgató) indította útjára a Zenevár foglalkozást, amihez 1990-ben zenei játékkönyvet és zenei kifestőkönyvet szerkesztett.  Ferenczi Anna módszerében hangsúlyos szerepet kapott a játék közben, élményszinten megszerzett ismeret, különösen a csend élményétől elindított zenei jelenségek (időtartam, hangmagasság, hangerő, hangszín) fölfedezése, amik a mozgással átélt zenehallgatáshoz és az improvizáláshoz vezették el a gyermekeket. Fontos volt számára az is, hogy a sok-sok játékos zenei tapasztalás „…milyen mélyen épül be a gyermek személyiségébe, milyen maradandó módon formálja, gazdagítja, vezeti a valós értékek felé.„ Ferenczi Anna már az 1980-as években a megszokott tanítási módoktól bátran elrugaszkodva kereste a zene személyiségformáló erejét, a játék, az improvizáció és a komplex nevelési lehetőségek segítségével.

Ferenczi Anna programját nagy érdeklődés övezte Gödöllőn, a csoportok létszáma folyamatosan növekedett, így 1987-ben foglalkozásvezetőnek kérte fel az akkor főiskolás Benedek Krisztinát, akit Zenevár-as tanítási tapasztalatai arra inspiráltak, hogy első szakdolgozati témának a foglalkozásokhoz szorosan kapcsolódó módszertani területet válasszon: „A népi gyermekjátékdalok szerepe a zenei nevelésben” című diplomamunka később az Országos Tudományos Diákköri Konferencián az ének-zene tantárgypedagógiai szekció versenyén I. helyezést ért el.

Az utóbbi 20 évben több szolfézs- ill. hangszeres tanár kapott megbízást a feladatra, akik közül Szőllősy Borbála jelenleg is vezet foglalkozásokat.

A játékos-zenei képességfejlesztő foglalkozás 2017-től Benedek Krisztina szakmai vezetésével Zene-Csoda-Vár néven újult meg, figyelembe véve a tanárnő több mint három évtizedes művészetpedagógiai és előadóművészi tapasztalatait és eredményeit. (Benedek Krisztina honlapja: www.csodabab.hu)
A kibővített névvel a gyermekek gazdag képzeletére, csodásan formálható személyiségére szeretnénk utalni, melyhez mi pedagógusok legalább olyan közel kerülünk a foglalkozások során, mint ahogyan ők jutnak el a csend élményétől a hangok mesés, zenés, mozgásos, éneklős, játékos világába.

A Zene-Csoda-Vár program egyik alappillére a „Kodály-módszer”-ként ismert világhírű zenepedagógia, ami nem csak a nevelésügy nemzetközileg is elismert gyakorlata, hanem anyanyelvünk mellett az egyik legfontosabb fejlesztési terület alapja, a kisgyermekkori zenei nevelés bölcsője. A program szerint a népi anyag, a gyermekjátékdalok szerepe rendkívül fontos, hiszen a játékkal és mozgással megerősített zenei szituációk érzelmi kötődésük miatt a későbbiekben – a konkrét ismeretanyag elmélyítésénél – is felidézik a gyermekek számára a játékélményt, amit manapság már flow-ként tartunk számon. Ez a jelenség a továbbiakban a szolfézs tanulmányok során is hasznos segítség lehet.

A Kodály módszer szellemiségében a Zene-Csoda-Vár foglalkozásokon természetesen továbbra is merítünk Ferenczi Anna Zenevár programjából és Forrai Katalin: Ének az óvodában c. – közismert nevén ÉNO – kiadványából, ugyanakkor figyelembe veszünk további kutatásokat is. Többek között Falvay Károly “Ritmikus mozgás – Énekes játék” koncepcióját, Kokas Klára árnyalt és érzelemgazdag  zenepedagógiai módszerét, az ELTE-TÓK ének-zene tanszék aktuális módszertani konferenciáinak konklúzióit, Hegedűsné Tóth Zsuzsanna (ELTE-TÓK, LFZE) Mindenben Zene -“Tesz-Vesz muzsika” program játékötleteit, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem EFOP-művészeti képességfejlesztő programjának „Zenei enkulturáció, belenevelődés” és „Zene és mozgás” c. témakör moduljait. (Ezek közül 10 jógyakorlat óravázlatot (modult) a 2017/18. tanévben Benedek Krisztina dolgozott ki, s ennek egy részét Zene-Csoda-Vár csoportjaiban videófelvételen rögzítették.)

Nyomon követjük továbbá az óvodás korosztályt érintő országos művészetpedagógiai tanfolyamok eredményeit (Kismuzsika, Napra-forgó, Így tedd rá!, Lippogó, Hagyományok Háza tanfolyamok, Kerekítő, Ringató, stb.)

A Zene-Csoda-Vár utánpótlásáról az óvodát megelőző zenei képességfejlesztés lehetőségeivel is gondoskodunk, baba-mama foglalkozások rendszeres tartásával.

Benedek Krisztina: Kerekítő Tippentő és Csodababázó a Művészetek Házában.

Szőllősy Borbála: Ölbeli dúdoló a zeneiskolában.

A Zene-Csoda-Vár foglalkozásokon sokrétűen kapcsolódunk a különféle tevékenységi formákhoz, kiaknázva az adott foglalkozásvezető egyéni pedagógiai arculatát, illetve speciális szakmai kvalitásait is: népi ének, néptánc, népi játék, mozgásos-eszközös játék, ritmikai játék, drámajáték, vers, mese, bábozás, színek és hangok dinamikájának összefügései zenehallgatással és rajzolással, hangszerek megszólaltatása, relaxáció, Etka jóga, gyógypedagógia, művészetterápia.

A Zene-Csoda-Vár nem csak művészet és tevékenység alapú, hanem kompetencia alapú foglalkozás is, hiszen a kompetencia ”… az adott helyzetben megfelelő tudás, készségek és hozzáállás ötvözete”-ként a később zeneiskolába felvételiző gyerekeknek megágyazhatja a kíváncsiság, a kreativitás, a kitartó szorgalom, a bátorság, illetve a kudarcok vagy kiemelkedő sikerek feldolgozásának képességét is.

A Zene-Csoda-Vár program komplexitása, az egész személyiségre gyakorolt hatása, a testi-érzelmi- és szociális fejlődésben kifejtett szerepe is igen jelentős, hiszen a gyermekek külső és belső világának megismerését egyaránt segíti. Mivel a zene kétszer nagyobb agyterületi aktivitást von maga után, mint a beszéd, a hangszerkíséretes éneklés pedig szinte az egész agykérget működésbe hozza, így az érzelmi intelligenciához és a logikus gondolkodáshoz vagy a beszédhez kapcsolódó készségek között jóval nagyobb az átjárhatóság, mint általánosságban. Ez azonban csak akkor alakul ki, ha a zenei fejlesztés már a korai gyermekkorban kezdetét veszi.

Transzferhatások: kommunikációs, anyanyelvi, matematikai készségek egyidejű fejlődése, környezeti nevelés, testnevelés, mozgáskoordináció, tánc, vizuális kompetenciák, érzelmi intelligencia, esztétikai nevelés, társas kapcsolatok, együttműködés, alkalmazkodás, elfogadás, stb…

A Zene-Csoda-Vár program foglalkozásvezető pedagógusai szakmai fejlődésük érdekében folyamatosan szem előtt tartják az önképzés, önfejlesztés, hospitálás fontosságát, a zene és mozgás kapcsolatának kiaknázását, az interdiszciplinaritást, valamint a terápiás lehetőségeket is.

4. Kapcsolattartó:
Benedek Krisztina Mária
Zene-Csoda-Vár szakmai vezető
Telefon: +36 70 3197734
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Zenevar
Zenevar2
© Minden jog fenntartva

Kapcsolat

  • Laurán Csaba
    elnök
    Tel.: +36-30-332-4893
  • Buka Enikő
    titkár

    Tel.: +36-30-240-9747